Toshimasa Niiro


Film Credits

Dorei ichi (2012)
as
Nurse shimai: Momoiro shinsatsu-shitsu (2003)
as Makoto Kanai
Nurse shimai: Momoiro shinsatsu-shitsu (2003)
as Makoto Takai
Chikan gifu: Musuko no yome to... (2003)
as Haruki
Mofuku no onna: Kuzureru (2001)
as Akio