Toshimasa Niiro


Film Credits

Dorei ichi (2012)
as
Chikan gifu: Musuko no yome to... (2003)
as Haruki